ADVIESRAAD MO - KAMPEN

************

SAMENSTELLING ADVIESRAAD MO


 BESTUUR :

Voorzitter: Carel Diekerhof

Vice Voorzitter : Regina Minnema (Mantelzorg)

Secretaris: Johanna de Roo (Participatie)

Bernard Engberts (vertegenwoordiger gemeente Kampen)

Gerlinde Fix (secretarieel medewerker gemeente Kampen)


LEDEN :

Annemarie Salverda (MMB)

Steffen Hofstra (GGZ)

Dirk Bakker (GGZ)

Albertine Wierda (Vrijwilligers)

Hans Fien (Vrijwilligers)

Albert van Dam (Ouderen)

Albert v/d Scheer (Ouderen)

Ursula Penninkhof (Mantelzorg)

Aletta Matheus (Participatie)

vacant (Jeugd)

vacant (Jeugd)