ADVIESRAAD MO - KAMPEN

************

Onder de Wmo vallen onderstaande 9 prestatievelden:

 

 1. Het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten.
 2. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden.
 3. Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning.
 4. Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers.
 5. Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem.
 6. Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijke verkeer.
 7. Het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang.
 8. Het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het bieden van psychosociale hulp bij rampen.
 9. Het bevorderen van verslavingsbeleid.

         

 WERKPLAN ADVIESRAAD MO


Inleiding

 

Algemene werkzaamheden

 

 •  Adviseren 
 • Overleg 
 •  Monitoren van belangrijke thema’s in het sociaal domein 
 •  Communiceren met derden 
 • Bevorderen van eigen deskundigheid

Speerpunten voor 2017

 

Kwalitatieve monitoring van het sociaal domein vanuit cliëntperspectief

 

Implementatie van het VN verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in de gemeente Kampen.