ADVIESRAAD MO - KAMPEN

************


WELKOM

 Adviesraad MO van de gemeente Kampen


De Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning (MO) is het vaste overlegorgaan van de gemeente op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. De adviesraad houdt zich bezig met de onderwerpen: jeugd, ouderen, mensen met een beperking, vrijwilligers, mantelzorgers, geestelijke gezondheidszorg, dak- en thuislozen en participatie.

De adviesraad wordt actief betrokken bij het maken van beleid. De adviesraad kan daarnaast ook zelf relevante thema's en onderwerpen inbrengen. Zij adviseert dus gevraagd en ongevraagd.

De Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning (MO) bestaat uit 7 clusters : 

  • Geestelijke Gezondheid Zorg (GGZ)
  • Mensen Met een Beperking (MMB)
  • Vrijwilligers
  • Ouderen
  • Mantelzorg
  • Participatie
  • Jeugd