ADVIESRAAD MO - KAMPEN

************

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn niet weg te denken in onze samenleving. Of het nu in de zorg, sport en cultuur, op school of bij iemand thuis is, overal werken mensen op vrijwillige basis. Vrijwilligerswerk is niet alleen nuttig en leerzaam maar vooral ook leuk !


‘Iedereen moet mee doen’ is het nieuwe motto sinds de invoering van de Wmo. Meedoen versterkt de sociale verbanden tussen mensen. Veel mensen zetten zich vrijwillig in voor hun medemens, een vereniging of club. Hierdoor geven zij de mogelijkheid aan een ander om mee te doen maar ook wordt het in onze straten, wijken en steden leefbaarder.


Vrijwilligers zijn onmisbaar. Veel mensen beleven hier ook plezier aan.

Toch staat de vrijwillige inzet onder druk. Er ontbreken voldoende nieuwe vrijwilligers, met name in de zorg en welzijnssector. Terwijl juist in die sector meer en meer een beroep op vrijwilligers gedaan zal worden.

 

Vrijwilligers in de zorg verrichten onbetaald en onverplicht werk in georganiseerd verband ten behoeve van anderen die zorg en ondersteuning nodig hebben en met wie ze - bij de start - geen persoonlijke betrekking hebben.