ADVIESRAAD MO - KAMPEN

************

Mantelzorg

Een mantelzorger is iemand die langdurig en intensief zorgt voor een hulpbehoevende, chronisch zieke of gehandicapte naaste. Het werk wordt niet betaald en is ontstaan vanuit een persoonlijke (familie)band. Het kan bijvoorbeeld een moeder zijn, die voor haar gehandicapte kind zorgt, of een man, die zijn demente vrouw verzorgt, of een vrouw die haar buurvrouw met een chronische ziekte bijstaat. De mantelzorg die gegeven wordt, is voor de buitenwereld vrij onzichtbaar, maar beslaat verreweg het grootste deel van de zorg die thuis geleverd wordt. Uit de voorbeelden wordt al wel duidelijk dat veel van de mantelzorg die geboden wordt bijna 24 uur per dag geboden moet worden en daardoor zeer intensief is. Door de toenemende vraag naar mantelzorg als gevolg van de vergrijzing en de krapte bij de professionele zorgverleners, kan de mantelzorger onder druk komen te staan. 

 

Sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is de gemeente verantwoordelijk voor de ondersteuning van de mantelzorger. Veel gemeenten werken samen met een steunpunt mantelzorg. Zo ook de gemeente Kampen.
Heeft u vragen over uw taak als mantelzorger, hoe u die wil verlichten, hoe u tijd voor uzelf kunt hebben? Of vragen over wat de mogelijkheden zijn op het terrein van voorzieningen, financiën of huisvesting? Het steunpunt mantelzorg wil u graag helpen en adviseren.

Vs 19-06-2017