ADVIESRAAD MO - KAMPEN

************

Mensen met een Beperking

       

Mensen met een beperking hebben het recht zelfstandig aan de samenleving deel te nemen. Net als ieder ander. Denk aan wonen, werken en een opleiding volgen. Dit recht is vastgelegd in het VN-verdrag handicap, dat per 14 juli 2016 in Nederland geldt.

 

Veel mensen met een beperking lopen tegen drempels aan waardoor zij niet kunnen participeren. Zo zijn er kinderen die thuiszitten, omdat scholen hen niet toelaten. Veel mensen met een beperking kunnen geen werk krijgen, vanwege vooroordelen van werkgevers. Ook blijkt het vaak lastig om met een beperking zelfstandig met het openbaar vervoer te reizen. En zijn internetsites of gebouwen niet toegankelijk.

 

Dit verdrag gaat over alle terreinen van het leven, zoals onderwijs, werk, toegankelijkheid en wonen. Het verdrag verplicht de overheid te zorgen voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen en keuzevrijheid heeft (inclusieve samenleving). Daarnaast geldt in Nederland de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. Deze wet verbiedt discriminatie.

Wanneer er iemand niet in slaagt om een passende oplossing voor zijn beperking te vinden, biedt de gemeente compensatie aan. In eerste instantie blijft de burger zelf verantwoordelijk voor het vinden van een oplossing. Hierbij speelt het netwerk een grote rol zoals familie en vrienden. Maar ook maatschappelijke organisaties kunnen een bijdrage leveren.

In het gemeentelijk beleid en de verordeningen staat vastgelegd wanneer iemand in aanmerking komt voor ondersteuning door de gemeente. Bij de compensatieplicht telt het resultaat. Dat betekent dat de voorziening die door de gemeente wordt aangeboden iemand in staat stelt om zelfredzaam te zijn of maatschappelijk te participeren. Niet iedereen met dezelfde beperking krijgt dezelfde voorziening. De aangeboden oplossing moet adequaat zijn: een bijdrage leveren aan het oplossen van de problemen van iemand met een beperking op het gebied van het voeren van een huishouding, zich verplaatsen of het ontmoeten van medemensen. De aangeboden oplossing kan zowel een collectieve als een individuele voorziening zijn.

De compensatieplicht van gemeenten geeft burgers geen recht op een voorziening, maar de burgers mogen rekenen op de inspanning van de gemeente om compensatie te bieden voor een beperking.