ADVIESRAAD MO - KAMPEN

************

Jeugd

Het prestatieveld 'op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden' heeft betrekking op de in een gemeente wonende jeugdigen – en in voorkomende gevallen hun ouders – bij wie sprake is van een verhoogd risico als het gaat om ontwikkelingsachterstand of uitval zoals schooluitval of criminaliteit, maar voor wie zorg op grond van de Wet op de jeugdzorg niet nodig is dan wel voorkomen kan worden. Helaas heeft de overheid besloten om niet meer te investeren in de Maatschappelijke Stage, eigenlijk onvoorstelbaar als je ziet waar diezelfde overheid naar toe wil: Een participatiemaatschappij. En waar kun je dan beter een basis leggen dan op de scholen, zodat je van kinds af aan hiermee in aanraking komt. Niet voor wat hoort wat, maar ervaren hoe

In Nederland gaat het met 85% van de kinderen goed. In ons land beschikken wij ook over voldoende en goede voorzieningen om jongeren in hun gezondheid en ontwikkeling te stimuleren en ook om ouders te ondersteunen bij de opvoeding en om problemen te voorkomen. Toch zijn er ook kinderen en jongeren die tussen wal en schip geraken. Er kan nog meer gedaan worden. Het rijk wil met de ontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin dat er snel en goed advies en hulp gecoördineerd wordt. Het CJG moet ook een laagdrempelig fysiek inlooppunt worden waar ouders, kinderen en jongeren voor alles op het gebied van opgroeien en opvoeden terecht kunnen.

Het opvoeden van kinderen is de verantwoordelijkheid van de ouders. Veelal redden ouders zich daar ook goed mee. Toch kan opvoeden en opgroeien in onze complexe maatschappij voor ouders en kinderen een lastige opgave zijn. 
Daarnaast kan er sprake zijn van een verhoogd risico als het gaat om ontwikkelingsachterstand of uitval zoals schooluitval of criminaliteit, maar voor wie zorg op grond van de Wet op de jeugdzorg niet nodig is dan wel voorkomen kan worden.

De gemeente wil eraan bijdragen dat kinderen evenwichtig kunnen opgroeien en dat ouders en kinderen daarbij de hulp krijgen die ze nodig hebben.