ADVIESRAAD MO - KAMPEN

************


WELKOM

 Adviesraad MO van de gemeente Kampen


De Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning (MO) is het vaste overlegorgaan van de gemeente. De adviesraad houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van jeugd, ouderen, mensen met een beperking, vrijwilligers, mantelzorgers, geestelijke gezondheidszorg  en participatie.

De adviesraad wordt actief betrokken bij het maken van beleid binnen het sociaal domein. De adviesraad kan daarnaast ook zelf relevante thema's en onderwerpen inbrengen. Zij adviseert dus gevraagd en ongevraagd.

De Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning (MO) bestaat uit 7 clusters : 

  • Geestelijke Gezondheid Zorg (GGZ)
  • Mensen Met een Beperking (MMB)
  • Vrijwilligers
  • Ouderen
  • Mantelzorg
  • Participatie
  • Jeugd